Category Archives: TESCİL SİSTEMLERİ

ARIPO MARKA TESCİLİ (Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Örgütü)

ARIPO NEDİR ?  ARIPO  (Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Örgütü) 1976 yılında ingilizce konuşan Afrika ülkelerinin bir araya gelerek fikri mülkiyet alanında ortak bir uyum oluşturmak adına LUSAKA ANLAŞMASI temelinde oluşturulmuş bir yapıdır. Bu anlaşma neticesinde, markalarla ilgili olan BANJUL PROTOKOLÜ ve yalnızca patent ve endüstriyel tasarım konularıyla ilgili HARARE PROTOKOLÜ ortaya çıkmıştır.  Lusaka Anlaşmasının tarafları

Read More

YURTDIŞI MARKA TESCİLİ

Yurtdışı Marka Tescili Neden Gereklidir ? TPE yoluyla tescil edilen markalar Türkiye sınırları içinde koruma sağlamaktadır. Markalı ürün veya hizmetin global pazarlarda sorunsuzca korunma altında olmasının tek yolu ve marka sahipliğinden doğan hakların icrası için ilgili ülkenin mevzuatları uyarınca tescili sağlaması gerekmektedir. Bu sebeple yurt dışındaki markaların ilgili faaliyet gösterilen ülkelerde tescil edilmesi ayrıca önem

Read More

MADRİD PROTOKOLÜ

Madrid Protokolü Nedir ? 01.01.1999 tarihi itibaren uygulanmaya başlanması ile sürekli artan yeni üye ülkeleriyle ve Türkiye’nin de taraf olarak imzaladığı bu anlaşma yolu ile kendi ülkesindeki tescilli bir marka veya tescil başvurusu olması koşuluyla, tek bir başvuru ile protokole taraf birçok ülkede birden uluslararası tescile sahip olmalarını sağlayan bir anlaşmadır. İsviçre Cenevre’de bulunan WIPO

Read More

AVRUPA TOPLULUK MARKA TESCİLİ

24 Mart 2016 tarihine kadar CTM ( Topluluk Markası) olarak adlandırılan ve OHIM  bünyesinde  Avrupa Birliği üye ülkelerinde toplu müracaat ve tescil sağlayan sistem alınan son karar ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklere göre bundan sonra Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi  (EUIPO) ve Avrupa Topluluğu Markası olarak adını değiştirmiştir. Madrid Protokolü kapsamında menşe-i ofiste tescilli markaya  veya

Read More