YURTDIŞI MARKA TESCİLİ

Yurtdışı Marka Tescili Neden Gereklidir ?

TPE yoluyla tescil edilen markalar Türkiye sınırları içinde koruma sağlamaktadır. Markalı ürün veya hizmetin global pazarlarda sorunsuzca korunma altında olmasının tek yolu ve marka sahipliğinden doğan hakların icrası için ilgili ülkenin mevzuatları uyarınca tescili sağlaması gerekmektedir. Bu sebeple yurt dışındaki markaların ilgili faaliyet gösterilen ülkelerde tescil edilmesi ayrıca önem taşımaktadır.

Yurtdışı Marka Tescili  Nasıl Yapılır ?

Yurtdışı marka tescili başvuruları Türkiye’nin de taraf olduğu Madrid Protokolü kapsamında 92 üye ülkede tek bir başvuru ile yapılacağı gibi, bireysel olarak her bir ayrı ülkelenin ofislerinde yapılacak müracaatlarla sağlanır. Birden çok ülkeyi kapsayan ve marka tescil müracaatına olanak sağlayan sistemlerden bazıları şunlardır;

  1. Madrid Prokolü ve Anlaşması
  2. OHIM – CTM (Avrupa Birliği Markası – Topluluk Markası)
  3. ARIPO
  4. OAPI