ARIPO MARKA TESCİLİ (Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Örgütü)

ARIPO NEDİR ? ARIPO AFRİKA BÖLGESEL MARKA TESCİLİ

ARIPO  (Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Örgütü) 1976 yılında ingilizce konuşan Afrika ülkelerinin bir araya gelerek fikri mülkiyet alanında ortak bir uyum oluşturmak adına LUSAKA ANLAŞMASI temelinde oluşturulmuş bir yapıdır. Bu anlaşma neticesinde, markalarla ilgili olan BANJUL PROTOKOLÜ ve yalnızca patent ve endüstriyel tasarım konularıyla ilgili HARARE PROTOKOLÜ ortaya çıkmıştır.  Lusaka Anlaşmasının tarafları olan ülkeler, bu iki anlaşmanın birini veya ikisini de uygulama şansına sahiptirler.  Bu çerçevede BANJUL PROTOKOLÜ’ne tabi olan ülkeler şunlardır; BOTSVANA, LESOTHO, LİBERYA, MALAVİ, NAMİBYA, SVAZİLAND, TANZANYA, UGANDA, SAO TOME and PRINCIPE ve ZİMBABVE.

ARIPO yolu ile yapılacak marka müracaatlarının bir kaç açıdan yararları vardır; Zaman, evrak, koruma süresi ve maliyet.

Zaman Kazandırır; Söz konusu ülkelerde yapılacak ülkesel müracaatlarda, başvurudan tescile kadar geçen süre 5 yılı bulabiliyorken, bu sistem yoluyla 3 yılda tescil süreçleri tamamlanmaktadır.

Daha Az Prosedür; Ülkesel müracaatlarda her bir ülke için 9 ayrı vekaletname gerekirken, ARIPO yolu ile yapılacak müracaatlarda tek bir vekalet yeterli olmaktadır. İnigilizce dilinde tek bir başvuru ile müracaat, tescil ve yenileme işlemleri tamamlanır.

Daha Uzun Koruma Süresi; ARIPO yolu ile yapılacak müracaatlarda tescil halide 10 yıllık koruma sağlanırken, ülkesel müracaatlarda değişiklik göstermektedir. Örnek olarak Tanzanya’da ülkesel yolla yapılan marka tescilleri 7 yıl koruma sağlamaktadır.

Maliyetten Tasarruf;  Her bir ülkede yapılacak ülkesel ayrı müracaatlara göre oldukça düşük maliyetlidir.

Avantajlarının yanında, ARIPO çerçevesinde bir araya gelmiş ülkelerden sadece  Botsvana, Liberya ve Zimbabve ilgili anlaşmanın hükümlerini ulusal mevzuata uyarlaması, sistemin sürdürülebilirliği noktasında şüpheler oluşturmaktadır.Örnek olarak Protokole göre bütün sınıflarda müracaat mümkünken, Malavi hizmet sınıflarında müracaat kabul etmemektedir. Ayrıca SAO TOME and PRINCIPE, Lesotho, Bostwana, Liberya, Swaziland gibi üye ülkelerde, Madrid Protokolü kapsamında yurt dışı marka tescil başvurusu yapılabilmektedir. Marka müracaat dosyaların 20 aylık süre içerisinde incelenmesine yönelik süre sınırı genelde üye ülke ofislerince uygulanmamaktadır.

ARIPO MARKA TESCİL SÜRECİ

ARIPO sistem marka tescil başvuruları, OAPI’nin aksine Madrid Protokolü kapsamında uluslararası ofis WIPO nezdinde TPE yoluyla yapılamamaktadır. Marka sahiplerinin kendi ülkesinde adına kayıtlı marka tescilinden bağımsız, yerel marka vekiller yolu ile merkezi Harare, Zimbabve’de olan ARIPO ofisine ya da Protokole üye ülkelerin ofislerine marka başvurusu yapılmaktadır. Üye ülkelerde yaşamayan gerçek ve tüzel kişilerin yerel bir vekil vasıtasıyla müracaatları gerçekleştirmesi zorunludur. ARIPO, markaların tescili için mal ve hizmetlerin sınıflandırmasında Nice Uluslararası Markaların Tesciline Yönelik Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırma sistemine tabi olmasına karşın, Uganda ve Malavi gibi sisteme taraf ülkelerde hizmet markaları tescili için başvuru yapılamamaktadır. ARIPO tarafından kabul edilen müracaatlar, başvuru gerekliklerini yerine getirmeleri halinde, koruması talep edilmiş ülke ofislerine incelenmesi için iletilir. Her başvurusu yapılmış üye ülke kendi marka mevzuatına göre incelemesinin yapılıp ARIPO’yu belirlenen süre içerisinde, 20 ay içerisinde bilgilendirilmesi beklenir. Süreçleri tamamlanan ve ret edilmeyen müracaatlar, markalar bülteninde 3. kişilerin itirazına açılır. İtiraz gelmemesi halinde tescil ücretinin ödenmesine müteakip tescil bülteninde yayınlanır.  Normal tescil başvuru süreçlerinde 36 ay içinde marka başvuruları tescile bağlanmaktadır.

ARIPO MARKA TESCİL MALİYETİ

 

 Sisteme Giriş Maliyeti

 850$

   – Tek Sınıf Ülke Başına Başvuru Maliyeti

 150$

   – Ek Sınıf Ülke Başına Başvuru Maliyeti

 100$

    – Tek Sınıf Ülke Başına Tescil Harcı

 200$

    – Ek Sınıf Ülke Başına Tescil Harcı

 150$

ARIPO MARKA TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR/DETAYLAR

 • Basit İmzalı Vekaletname
 • Marka Görseli (jpg, pdf, png vs…)
 • Başvurulacak Emtia Listesi

SINIFLANDIRMA

Uluslararası Nice Sınıflandırmasına uygun emtia listesi

ÇOKLU SINIF

Marka tescili için birden çok sınıf aynı müracaatta seçilebilir.

RÜÇHAN BELGESİ

Başvuru aşamasında ya da başvuru tarihinden 3 ay içerisinde sunulabilir.

MARKA KORUMA SÜRESİ

Marka tescilleri başvuru tarihinden ya da son yenileme tarihinde itibaren 10 yıllık koruma sağlamaktadır.

ARIPO MARKA İTİRAZI

Marka başvurusunun yayınından itibaren 90 gün içerisinde ilgili ülkenin ofisine itiraz gerçekleştirilir.

MARKA KULLANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ / MARKA İPTALİ

Tescil tarihinden itibaren ve kesintisiz 5 yıl kullanılmayan markalar,  3. kişiler tarafından açılacak davalarda iptal edilebilmektedir;

ARIPO MARKA YENİLEME

10 yıllık sürelerle yenilenir. 10 yıllık koruma süresinin dolmasına 6 ay kala yenileme dönemi başlar. Bu sürecin dolmasından itibaren 6 ay içerisinde cezalı marka yenileme yapılır.

ARIPO MARKA ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR ?

Tescil başvuruları  yapılmadan önce,  ilgili markanın tescil edilebilirliği hakkında fikir sahibi olunması ve önceki benzer markaların varlığının tespiti adına açık veritabanı veya ilgili ülkede marka uzmanlar yoluyla analizi yapılması gerekmektedir. Veri tabanı açık olan ARIPO’da ön marka araştırması bu linkten yapılabilir. Uzman görüşü için yerel vekiller yolu ile yapılması önerilir.

***Yurtdışı marka tescili ile ilgili sorunlarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz…

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Konu

  İletiniz

  İnteraktif  Marka Tescil  Haritası ile  ülke maliyetlerine hızlı erişim ve  ülke isimlerinden detaylara tıklayarak daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.